Stichting die zich inzet voor een betere toekomst van kinderen in Suriname

Voor een betere toekomst in Suriname!

Dit is het motto van de Stichting Fasco Toekomstweg (gevestigd te Suriname) en de Stichting Toekomstweg (gevestigd te Nederland). Deze stichtingen (in het vervolg ”de Stichting” genoemd) vormen een twee-eenheid en zijn in 2010 opgericht door de zussen Nila Verheij-Bishoen en Asha van Wijk-Bishoen, beiden van Surinaamse afkomst.

De Stichting richt zich op de kinderen van Suriname. Wij willen hun toekomst verbeteren! Dat doet de Stichting door zelfstandig projecten uit te voeren, specifiek gericht op het onderwijs.  Zoals Unicef zegt: “Goed onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving.”

In het Surinaamse onderwijs zijn er op velerlei vlakken tekorten: schoolboeken, schoolmeubiliair, computers, schrijfgerei, speelgoed en zelfs veilige, goede schoollokalen.

Onze projecten
Via de Stichting verzamelen we allerlei spullen in voor kinderen in de weeshuizen en scholen van Suriname, van leermiddelen tot speelgoed en van schrijfgerei tot schoolbankjes. Met dank aan onze sponsors en donateurs hebben we de kinderen op OS Livorno, OS Tout Lui Faut en in kinderhuis Aryan Dewaker reeds kunnen voorzien van deze spullen.

Het meest trots zijn we op de nieuwbouw van de Moria basisschool (in 2010) en de Moria kleuterschool (in 2011). De oude Moriaschool haalde het nieuws vanwege de mensonterende situatie van de houten bouwval in Livorno. Dankzij de inspanningen van de Stichting en financiering door het bedrijf Didacticum zijn er twee nieuwe schoolgebouwen neergezet.

Het Maaltijdenproject
De armoede binnen veel gezinnen in Suriname leidt er toe dat heel veel kinderen onvoldoende te eten krijgen. Buiten Paramaribo valt dat wel mee en is de situatie minder nijpend, omdat gezinnen in de buitengebieden zelfvoorzienend zijn en hun eigen voedsel verbouwen. Maar in de stad lijden honderden kinderen in meer of mindere mate honger.

Daarom is de Stichting Toekomstweg het Maaltijdenproject gestart om kinderen in het kleuter- en basisonderwijs tweemaal per week van een warme maaltijd te voorzien. En dan gaat het om kinderen die het echt nodig hebben. Op dit moment voorzien we al ruim 400 kinderen van een warme maaltijd. Maar we willen meer: we willen naar minimaal 1200 kinderen.

Het idee om armlastige kinderen van een warme maaltijd te voorzien bestaat al veel langer. De afgelopen zeventien jaar heeft de Surinaamse schrijfster Cynthia McLeod dit ook gedaan. Zij heeft haar initiatief overgedragen aan de Stichting (Fasco) Toekomstweg. Er zal nog veel werk verzet moeten worden door de Stichting om alle kinderen tweewekelijks van eten te kunnen voorzien.

En daar hebben wij uw hulp hard bij nodig!
Er zit een stijgende lijn in, maar er moet heel veel gebeuren. Zeker als we nog meer armlastige kinderen willen helpen. Hierbij kunnen we alle hulp gebruiken. Daarom zoeken we in Suriname en Nederland sponsoren en donateurs die dit project willen ondersteunen.

Voor SRD 3,02 helpt u een kind al aan een warme maaltijd. Dat betekent dat u voor 25 SRD (€6,50) per maand, 1 kind tweemaal per week van een warme maaltijd kunt voorzien. U kunt ook een klas adopteren of zelfs een hele school.

De financiering van alles wat we doen komt op de juiste plaats terecht, we hebben eigen mensen in Suriname om dit te doen.

Onze sponsoren en donateurs vermelden we op onze website. We hanteren een ”zero-strijkstok beleid” en onze boekhouding is voor iedere donateur op verzoek altijd in te zien. Voor onze Nederlandse sponsors en donateurs is verder van belang te vermelden dat we voldoen aan de zogenaamde ANBI norm.

Wilt u samen met ons de kinderen van Suriname helpen? Neem dan contact op per telefoon of per mail om nader kennis te maken en samen met ons een geschikt sponsorproject te vinden.

Wij hopen u snel te begroeten in ons midden!

Met vriendelijke groet,

Nila Verheij-Bishoen
voorzitter

Laat een bericht achter↑ Top