Fiscaal voordeel

Fiscaal voordelig geld geven
De Stichting Toekomstweg is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Geven aan een goed doel, dat door de belastingdienst is aangemerkt als een ANBI kan fiscaal aantrekkelijk zijn. Een schenking kan op verschillende manieren worden gedaan, variërend van een simpele overmaking tot een door de notaris opgemaakte officiële schenkingsakte of via een testament. Meer informatie leest u hieronder.

1. Periodieke schenking
Overweegt u de Stichting Toekomstweg enkele jaren achter elkaar te steunen? Dan is een periodieke schenking fiscaal aantrekkelijker dan een of meer ‘gewone’ giften. Periodieke schenkingen zijn namelijk volledig aftrekbaar. ‘Gewone’ giften daarentegen zijn slechts aftrekbaar wanneer ze (opgeteld) meer dan 1% van uw belastbaar inkomen bedragen.

De voorwaarden voor fiscale aftrek zijn:

  • De schenking moet worden vastgelegd in een notariële akte.
  • U verplicht zich om minstens vijf jaar achter elkaar jaarlijks een vast bedrag te schenken.

Voor fiscale vragen over schenkingen kunt u ook bellen met de Belastingtelefoon 0800 0543 (gratis) of kijken op www.belastingdienst.nl.

2. Eenmalige schenking
U wilt een bedrag in geld ‘éénmalig’ (niet-periodiek) schenken aan een erkend goed doel, maar wel zó dat u ook nog fiscaal voordeel heeft. U maakt het bedrag gewoon over op de rekening van de instelling die u wilt steunen. Het dagafschrift van uw bank of een kwitantie is voldoende bewijs voor de fiscus.

Schenkingen zijn aftrekbaar in box 1: inkomsten uit werk en woning.
Een schenking valt onder de zogenaamde persoonsgebonden aftrek. Indien u gedurende het gehele kalenderjaar een partner heeft, worden de giften samengevoegd.
De grondslag van de giftenaftrek is het zogenaamde verzamelinkomen. Het verzamelinkomen is het gezamenlijke bedrag van het inkomen uit werk en woning, het inkomen uit aanmerkelijk belang en het belastbare inkomen uit sparen en beleggen, verminderd met eventuele aftrekposten.

Voor het fiscale voordeel gelden drempels en maxima. U dient minimaal 1% van het ‘verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek’ (met een minimum van 60 euro) weg te geven om voor aftrek in aanmerking te komen. Maximaal mag u 10% van het ‘verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek’ in aftrek brengen.
Indien u een partner heeft wordt bij de bepaling van de giftendrempel en het giftenmaximum het gezamenlijke bedrag van de verzamelinkomens vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek in aanmerking genomen.

Meer informatie op de site van de Belastingdienst of op onze ANBI profiel pagina.

Scroll to Top